favicon

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti. Ukoliko su uslovi za vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite sajt.

Osnovni podaci o firmi

 • Curcuma D.O.O Beograd-Vračar
 • Njegoševa 56, Beograd
 • Delatnost: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom.
 • Matični broj: 21588121
 • Poreski br.: 112000917
 • Šifra delatnosti: 4711
 • Web adresa: www.curcuma.rs
 • kontakt telefon : 067 7550 533
 • kontakt e-mail : info@curcuma.rs

1. Uslovi kupovine

Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, služe da kupac na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji, načinom zaključenja takvog ugovora, svim pravima i obavezama kupca prilikom kupovine robe, kao iobaveštenjima koje je prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.

Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative.

Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između prodavca i kupca.

Kupac je u obavezi da se pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svom sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za zaključenje ugovora o kupoprodaji. Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno.

2. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

3. TEHNIČKA PODRŠKA

Za dodatne informacije u vezi sa narudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine korisnici/kupci se mogu obratiti Korisničkom servisu slanjem mail-a na info@curcuma.rs

4. PORUČIVANJE ROBE

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja preko interneta pratiti sledeći postupak kod zaključenja ugovora o kupoprodaji:

 • korak 1 – upoznavanje sa opštim uslovima poslovanja prodavca, obaveštenjima o osnovnim
  podacima prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid ovog ugovora i tekstom obrasca
  koji se popunjava prilikom jednostranog raskida ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama
  kupca, što je sve na nadvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu prodavca;
 • korak 2 – prijavljivanje (logovanje) na portal
 • korak 3 – izbor modela i količine robe ubacivanjem u korisničku korpu
 • korak 4 – provera/upisivanje podataka za dostavu (u slučaju dostave na drugu adresu)
 • korak 5 – izbor načina plaćanja
 • korak 6 – plaćanje bankovnom karticom u slučaju izbora takvog načina plaćanja
 • korak 7 – provera povratne poruke od Prodavca-potvrda porudžbenice i postupanje u skladu sa
  sadržajem poruke.

Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji.

Kada kupac obavi sve gore navedene korake, smatra se da je uputio prodavcu porudžbenicu.
Prodavac je u obavezi da kupcu potvrdi porudžbenicu i to u roku od 2 radna dana od trenutka prijema porudžbenice ili da u istom roku obavesti kupca da nije u mogućnosti da mu isporuči poručenu robu. Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla. Ukoliko su svi uslovi za kupovinu obezbeđeni, prodavac će poslati potvrdu porudžbine na e-mail adresu ili kontakt telefon koji je kupac naznačio prilikom registracije/porudžbenice , time prihvatajući ponudu za zaključenje ugovora. Ugovor se smatra zaključenim tek kada prodavac pošalje e-mail ili telefonom kontaktira kupca i obavesri ga o terminu dostave poručenog artikla.

Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, poslaće e-mail ili putem telefona obavestiti kupca da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju ugovor neće biti zaključen.

Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu prodavca. Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om. Prodavac zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla, u svakom trenutku.

5. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se vrši na sledeće načine po izboru kupca i to:

 • pouzećem – gotovinom, istovremeno sa dostavljanjem robe kupcu;
 • platnom karticom pre dostavljanja robe kupcu;

Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu plati prodavcu istovremeno sa isporukom naručene robe.

Kod plaćanja robe putem platne kartice, istovremeno sa slanjem porudžbenice kupcu, ukupna cena poručene robe biće rezervisana na bankovnom računu kupca i ista će biti naplaćena od strane kupca, tek nakon što prodavac potvrdi porudžbenicu kupcu. Nakon što prodavac potvrdi poružbenicu kupcu, tako rezervisana sredstva na tekućem računu kupca biće preneta na tekući račun prodavca.

6. DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

Nakon potvrde porudžbenice Curcuma D.O.O. će Vam poslati naručeni proizvod (proizvode) putem kurirske službe Post Express. Rok isporuke od dana potvrde porudžbenice je 2 – 3 dana na adresu naručioca.

Cena poštarine se vezuje za težinu vašeg paketa. Curcuma nutri & organic shop ima potpisan ugovor sa kurirskim servisom Post express. Pogledajte cenovnik dostave Post Ekspress servisa.

Roba je fizički obezbeđena, zaštićena od neopreznog i grubog rukovanja od strane dostavljača. Na pakovanju proizvoda se nalaze sve relevantne informacije o robi, dostavljaču i naručiocu.

7. EVENTUALNA OGRANIČENJA KOJA MOGU UTICANI NA DOSTAVU ROBE

Na dostavu robe u predviđenom roku mogu uticati eventualne greške u radu kurirske službe BEX kao i nedostatak određene robe na lageru. U tom slučaju naručilac će biti blagovremeno obavešten o problemu od strane dobavljača.

8. NAČIN ZADUŽIVANJA RAČUNA

Kod plaćanja robe putem platne kartice, istovremeno sa slanjem porudžbenice kupcu, ukupna cena poručene robe biće rezervisana na bankovnom računu kupca i ista će biti naplaćena od strane kupca, tek nakon što prodavac potvrdi porudžbenicu kupcu. Nakon što prodavac potvrdi poružbenicu kupcu, tako rezervisana sredstva na tekućem računu kupca biće preneta na tekući račun prodavca. Kada se plaćanje robe vrši pouzećem, kupac je u obavezi da poručenu robu plati prodavcu istovremeno sa isporukom naručene robe.

9. POSTUPAK PRI REKLAMACIJAMA

Reklamacije se šalju na mail info@curcuma.rs i uz ime, prezime i telefon kupca, prosleđuje se službi za reklamacije. Službenik na reklamacijama ulaskom u porudžbinu upoznaje se sa svim potrebnim podacima vezanim za porudžbinu za koju je reklamacija primljena.

Nakon toga zove kupca i na pristojan i profesionalan način upoznaje kupca sa suštinom reklamacije. Ukoliko je reklamacija neosnovana (a može biti neosnovana po činjeničnom stanju ili zbog proteklog roka koji je često predugačak ) službenik biranim rečima i na profesionalan i pristojan način objašnjava kupcu razloge za neosnovanost reklamacije.

 • Ukoliko je reklamacija osnovana, službenik, opet na pristojan i profesionalan način, rešava reklamaciju na način koji će zadovoljiti kupca.
 • Ukoliko je doslo do oštećenja došlo po prijemu od strane kupca, vrši se analiza o razlozima oštećenja i postupa se u skladu sa tim ili se reklamacija odbije ili se uvažava i šalje novi proizvod.
 • Ukoliko nije poslata kompletna porudžbina a naplaćena je, u dogovoru sa kupcem šalje se ostatak porudžbine o trošku Curcuma d.o.o. ili se refundira novac na račun kupca.
 • Ukoliko je reklamacija uvažena, službenik ukucava novu porudžbinu sa svim osnovnim podacima i opisom ( u prostoru za napomene ) o preduzetim radnjama na rešavanju reklamacije kupca.

10. POVRAĆAJ ROBE

Povraćaj novčanih sredstava plaćenih na ime porudžbine, vrši se iz precizno utvrđenih razloga i to: 

 • Ako je kupac pogrešno obavešten o cenama proizvoda.
 • Ukoliko smo greškom poslali nenaručen proizvod, a kupac ne pristaje na čekanje radi zamene.
 • Ukoliko je kupcu naplaćen veći iznos nego što je vrednost same porudžbine.
 • Ukoliko prilikom transporta dođe do oštećenja proizvoda, a kupac ne pristaje na zamenu.

11. POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Curcuma d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

12. AUTORSKA PRAVA

Prodavac polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, fotografije proizvoda, vizuelne materijale, baze podataka i programerski kod) koji sadrži sajt .

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava brenda CURCUMA i podložno je tužbi.

13. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Prodavac poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Prodavac neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom. Prodavac se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

14. IZJAVA O PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Kako kupiti

Kupovina na našem sajtu je omogućena registrovanim i neregistrovanim kupcima. Da biste se registrovali, potrebno je da popunite polja na strani REGISTRACIJA, a zatim partite uputstva koja su vam stigla na e-mail adresu koju ste ostavili.

Proces kupovine

Kada pronađete proizvod(e) koji želite, potrebno je da odaberete količinu i kliknete da dugme DODAJ U KORPU.

Kada ste završili sa odabirom, klikom na KORPA u gornjem desnom uglu otvara se stranica sa pregledom svih poručenih proizvoda i poljima koje je potrebno da popunite, kako bi porudžbina stigla na željenu adresu.

Nakon toga, odaberite način plaćanja, a ukoliko imate neku napomenu, možete je upisati u polje namenjeno za komentar.

Klikom na dugme POTVRDI potvrđujete da se slažete sa uslovima kupovine, a vaša porudžbina ulazi u proceduru obrade. Na e-mail koji ste upisali stići će vam potvrdni mail o uspešnoj kupovini, kao i sva obaveštenja o promeni statusa vaše porudžbine.

Želimo vam prijatnu kupovinu!